سامانه پیام کوتاه جام جم
پرینت

جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی

دو شنبه 10 مرداد 1390 ، ساعت 00:07 - کد: 31557
جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی منتشر شد.

جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی منتشر شد.

به گزارش سه نسل به نقل از مهر، شورای عالی هواپیمایی اخیرا قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط 14 درصد افزایش داده، ضمن اینکه این مصوبه از 27 تیرماه نیز اجرایی شده است.

برهمین اساس، جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به شرح ذیل است:

قیمت جدید قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی
مبدا مقصد نرخ بلیت (ریال)
آبادان اردبیل 949.000
آبادان سبزوار 1.108.000
آبادان سیری  868.000
آبادان قشم 907.000 
آبادان کیش 802.000 
آبادان یزد 748.000 
اراک   بندرعباس 1.056.000 
 اراک  عسلویه  941.000
اردبیل  دزفول  740.000 
ارومیه  قشم  1.490.000
اصفهان  آبادان  558.000  
 اصفهان ارومیه  841.000
اصفهان  اهواز   558.000 
اصفهان  بم  778.000 
اصفهان   بندرعباس  809.000 
اصفهان    چابهار 1.087.000 
اصفهان   زاهدان  906.000 
اصفهان   سیری  817.000 
اصفهان   عسلویه  694.000 
 اصفهان  قشم  869.000 
 اصفهان  کرمانشاه  644.000 
اصفهان   کیش  752.000 
 اصفهان  ماهشهر  558.000 
اهواز  بندرعباس  877.000 
اهواز   رشت  774.000 
اهواز   زاهدان  1.457.000 
 اهواز   ساری  802.000 
اهواز    عسلویه  762.000 
اهواز    قشم  919.000 
اهواز    کرمانشاه  758.000 
اهواز    کیش  819.000 
ایلام  مشهد 1.160.000 
بندرعباس  آبادان  862.000 
بندرعباس   بیرجند  761.000 
بندرعباس   چابهار  558.000 
بندرعباس   رشت  1.184.000 
بندرعباس   ساری  1.308.000 
بندرعباس   کرمانشاه  1.251.000 
بندرعباس   کیش  558.000 
بندرعباس   گرگان  1.267.000 
بندرعباس   یزد  628.000 
تبریز  اصفهان  775.000 
تبریز   اهواز  905.000 
تبریز   بندرعباس  1.400.000 
تبریز   عسلویه  1.216.000 
تبریز   قشم  1.460.000 
تبریز  کیش  1.337.000 
تبریز ماهشهر  974.000 
تهران  آبادان  697.000 
تهران   اردبیل  558.000 
تهران   ارومیه  643.000 
تهران   اصفهان  558.000 
تهران   اهواز  610.000 
تهران   ایرانشهر  1.232.000 
تهران   ایلام  586.000 
تهران   بجنورد  673.000 
تهران   بحرگان   805.000
تهران   بم  957.000 
تهران   بندرعباس  1.086.000 
تهران    بندرلنگه   1.048.000
تهران    بوشهر   807.000
تهران    بیرجند   825.000
تهران    پارس‌آباد  648.000 
 تهران   تبریز  594.000 
تهران    توحید  899.000 
 تهران   جهرم  853.000 

البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر 5 درصد عوارض فرودگاهی و 5 درصد عوارش شهرداری هستند.

جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی هواپیمایی اخیرا قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط 14 درصد افزایش داده، ضمن اینکه این مصوبه از 27 تیرماه نیز اجرایی شده است.

برهمین اساس، جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به شرح ذیل است:
قیمت جدید قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی مبدا     مقصد     نرخ بلیت (ریال)
آبادان     اردبیل     949.000
آبادان     سبزوار     1.108.000
آبادان     سیری      868.000
آبادان     قشم     907.000
آبادان     کیش     802.000
آبادان     یزد     748.000
اراک       بندرعباس     1.056.000
 اراک      عسلویه      941.000
اردبیل      دزفول      740.000
ارومیه      قشم      1.490.000
اصفهان      آبادان      558.000  
 اصفهان     ارومیه      841.000
اصفهان      اهواز       558.000
اصفهان      بم      778.000
اصفهان       بندرعباس      809.000
اصفهان        چابهار     1.087.000
اصفهان       زاهدان      906.000
اصفهان       سیری      817.000
اصفهان       عسلویه      694.000
 اصفهان      قشم      869.000
 اصفهان      کرمانشاه      644.000
اصفهان       کیش      752.000
 اصفهان      ماهشهر      558.000
اهواز      بندرعباس      877.000
اهواز       رشت      774.000
اهواز       زاهدان      1.457.000
 اهواز       ساری      802.000
اهواز        عسلویه      762.000
اهواز        قشم      919.000
اهواز        کرمانشاه      758.000
اهواز        کیش      819.000
ایلام      مشهد     1.160.000
بندرعباس      آبادان      862.000
بندرعباس       بیرجند      761.000
بندرعباس       چابهار      558.000
بندرعباس       رشت      1.184.000
بندرعباس       ساری      1.308.000
بندرعباس       کرمانشاه      1.251.000
بندرعباس       کیش      558.000
بندرعباس       گرگان      1.267.000
بندرعباس       یزد      628.000
تبریز      اصفهان      775.000
تبریز       اهواز      905.000
تبریز       بندرعباس      1.400.000
تبریز       عسلویه      1.216.000
تبریز       قشم      1.460.000
تبریز      کیش      1.337.000
تبریز     ماهشهر      974.000
تهران      آبادان      697.000
تهران       اردبیل      558.000
تهران       ارومیه      643.000
تهران       اصفهان      558.000
تهران       اهواز      610.000
تهران       ایرانشهر      1.232.000
تهران       ایلام      586.000
تهران       بجنورد      673.000
تهران       بحرگان       805.000
تهران       بم      957.000
تهران       بندرعباس      1.086.000
تهران        بندرلنگه       1.048.000
تهران        بوشهر       807.000
تهران        بیرجند       825.000
تهران        پارس‌آباد      648.000
 تهران       تبریز      594.000
تهران        توحید      899.000
 تهران       جهرم      853.000

بیشتر بدانید: قیمت | هواپیما | بلیت | داخلی | مسیر